เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับเรา

บริษัท ทีเอฟคอสเมโทโลจี (ประเทศไทย) จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2533

สถานที่ตั้งอยู่ที่ อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี เริ่มต้นจากการดำเนินการธุรกิจผลิตเครื่องสำอาง คิดค้นและวิจัยสูตรเครื่องสำอางใหม่ๆ โดยทีมนักวิจัยและพัฒนาที่มีความเชี่ยวชาญ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าทุกกลุ่ม ด้วยวิธีการผลิตที่ทันสมัย สะอาด ปลอดภัย ภายใต้มาตรฐาน GMP และ สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (Food and Drug Administration) อีกทั้งบริษัทยังมีทีมการตลาดและนักออกแบบ ที่คอยให้คำปรึกษากับลูกค้าในการสร้างแบรนด์เครื่องสำอางอย่างมืออาชีพ บริษัท ทีเอฟ คอสเมโทโลจี (ประเทศไทย) จำกัด ได้เริ่มขยายธุรกิจเป็น โรงงานรับจ้างผลิตเครื่องสำอางแบบครบวงจร ได้แก่ กลุ่มผลิตภัณฑ์ FACIAL CARE, BODY CARE, HAIR CARE รวมถึงกลุ่มผลิตภัณฑ์ SPA ให้แก่ลูกค้าชั้นนำทั้งภายในและต่างประเทศ บริษัทฯ ได้ทำการขยายโรงงาน พร้อมทั้งลงทุนเพิ่มเติมเครื่องจักร และเครื่องมือที่ทันสมัยในการผลิต และเครื่องมือในการตรวจสอบคุณภาพที่ได้มาตรฐานอย่างครบครัน นอกจากนี้บริษัทฯ มีบุคลากร และทีมงานที่ล้วนแต่มีความสามารถในด้านการผลิต ค้นคว้า วิจัยมีประสบการณ์ทางด้านเครื่องสำอางมามากกว่า 10 ปี จึงเป็นที่เชื่อถือ และสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าทั้งในและต่างประเทศในการเลือกสรรบริษัทฯ ให้เป็นผู้ผลิตสินค้า ภายใต้แบรนด์ของลูกค้า มาจนถึงปัจจุบัน

วิสัยทัศน์

“มุ่งสู่การเป็นผู้นำด้านนวัตกรรม และการผลิตเครื่องสำอางไทย สู่มาตรฐานสากล”

พันธกิจ

มุ่งเน้นการสร้างนวัตกรรมใหม่ด้วยการค้นคว้าวิจัย เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ได้ “คุณภาพและความโดดเด่น”

เพิ่มศักยภาพการผลิต ด้วยระบบการจัดการและเทคโนโลยีที่ทันสมัย และลดต้นทุนการผลิตเพื่อความได้เปรียบในตลาดแข่งขัน

TF Group คือ องค์กรที่มีบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ เสริมสร้างให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจอย่างถูกต้อง รวมถึงการฝึกฝนพัฒนาทักษะให้เชี่ยวชาญต่องานที่ปฏิบัติ

สร้างความพึงพอใจ ดูแลรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมเพื่อภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร

นโยบายคุณภาพ

“บริษัทมุ่งมั่นจะให้บริการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ เพื่อสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้าอย่างสูงสุด รวมทั้งปรับปรุงคุณภาพการผลิตให้เป็นไปตามมาตราฐาน และข้อบังคับด้านการผลิตอย่างต่อเนื่อง”

TF Cosmetology

TF Cosmetology

เราใส่ใจในทุกรายละเอียด เพื่อก้าวไปสู่ความสำเร็จด้วยกัน

Arkarapat Chanajindasopon

Chief Executive Officer (CEO)

Penchit Charoensiri

QC & RD Director

Vincenzo Rialdi

Managing Director & Technical Director
Vevy Europe SpA, Genoa, Italy

DR.SANG HYUN MOH

R&D MANEGER